คุณอยู่ที่นี่

ตรวจสอบ Flash Player ก่อนเริ่มเรียน elearning


กรณีนักศึกษาไม่เห็นภาพเคลื่อนไหวในบทเรียน elearning
ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คลิกที่ลิงค์ด้านล่างคำอธิบายนี้ รอจน web โหลดเสร็จ 
   ใช้เวลาประมาณ 1-2 นาที ตามความเร็วของอินเตอร์เน็ต

2. คลิกเช็คที่ Allways Allow ดังตัวอย่างในภาพ

3. กดปุ่ม F5 บนคีย์บอร์ด เพื่อทำการ  Refresh หน้าเว็บ 
   1ครั้ง เป็นการเปิดการทำงานของ Flash Player 

4. ปิดเว็บ Flash และ  login  เข้าสู่บทเรียน elearning 
   ตาม ปกติ

www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager04.html

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Thursday, 15 March 2012, 12:01PM
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)