คุณอยู่ที่นี่

คณะมัณฑนศิลป์
ประเภทย่อย
ภาควิชาออกแบบตกแต่งภายใน
ภาควิชาออกแบบนิเทศศิลป์
ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
ภาควิชาประยุกต์ศิลปศึกษา
ภาควิชาเครื่องเคลือบดินเผา
ภาควิชาออกแบบเครื่องประดับ

  • ศึกษาทฤษฏีการออกแบบ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติออกแบบผลงานทั้ง 2 และ 3 มิติ การนำเอาทฤษฏีไปใช้ในการออกแบบ
คุณยังไม่ได้เข้าสู่ระบบค่ะ (เข้าสู่ระบบ)